III edycja Konkursu „Razem dla Seniorów”

III edycja Konkursu „Razem dla Seniorów”

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „Razem dla Seniorów”. Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie najciekawszych inicjatyw aktywizujących i wspierających osoby starsze. Doceniamy w nim działania, które przyczyniają się do poprawy warunków życia seniorów. 

Konkurs został zainaugurowany 14 listopada 2021 r. z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Pierwsza Dama objęła go honorowym patronatem. Organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP. 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 

 

  1. Młodzi Seniorom
  2. Seniorzy Seniorom
  3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplom. 

Zainicjowany przeze mnie Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej – podkreśla Małżonka Prezydenta. 

Rekomendacje proszę przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezydenta RP – ul. Wiejska 10 (00-902 Warszawa) z dopiskiem Konkurs “Razem dla Seniorów” lub na adres e-mail: dialog@prezydent.pl 

Niezbędne załączniki oraz regulamin konkursu dostępne są po kliknięciu w link: