12. edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie

12. edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie
12. edycja biegu „Tropem Wilczym.

3 marca 2024r. w Dynowie odbyła się 12. edycja wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – największego biegu pamięci w Polsce. Organizatorem wydarzenia było: StowarzyszenieAktywny Dynów”, Miejski Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka. 

Uroczystego otwarcia biegu dokonali: Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Ewa Hadam – Radna Powiatu Rzeszowskiego w imieniu Starosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Pan Zygmunt FrańczakBurmistrz Miasta Dynowa i Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”. W obchodach “Dnia Żołnierzy Wyklętych” uczestniczył także Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W biegu, którego start, meta i całe biuro zawodów miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie wzięło udział około 200 osób, każda z nich otrzymała pamiątkowy medal zaprojektowany i wykonany przez Instytut Pamięci Narodowej. Głównym celem biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945 – 1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Dlatego też bieg miał charakter wielopokoleniowy –  rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.  Po pokonaniu w/w wymienionego dystansu wyłoniono zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn, a pomiar czasu był dokonany w sposób profesjonalny – każdy zawodnik miał wpięty do buta specjalny chip.

W kategorii kobiet klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce – Karolina Solska
z Jarosławia
(czas 8:58), II miejsceGabriela Marszałek „Aktywny Dynów” (czas 9:19),
III miejsce Roksana Darasz z Bachórza (czas 9:20).  Natomiast w kategorii mężczyzn klasyfikacja była następująca:  I miejsceKamil Pyrcz  „Aktywny Dynów”/Zespół Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
(czas 6:19), II miejsce – Bartosz Chrapek – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (czas 6:41),
III miejsce – Mateusz Durtka z Chmielowa (czas 6:44). 

Pamiątkowe statuetki wręczyli: Pan Zygmunt FrańczakBurmistrz Miasta Dynowa,
Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.

Pani Emilia Solska z Jarosławia najstarsza uczestniczka wszystkich  dotychczasowych XI edycji biegu została uhonorowana pamiątkową statuetką, specjalny pamiątkowy puchar otrzymał także Filip Hamerla, wszystkie nagrody specjalne wręczyła Pani Ewa Hadam – Radna Powiatu Rzeszowskiego w imieniu Starosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza

Stronę techniczną biegu zabezpieczyli policjanci z Komisariatu Policji w Dynowie i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie, natomiast oprawę organizacyjną zapewnili nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.

W imieniu organizatorów i współorganizatorów dziękuję wszystkim za udział i zapraszam za rok na 13. edycję biegu.