XIV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ”SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE” POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY RZESZOWSKIEGO

XIV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  ”SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE” POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY RZESZOWSKIEGO

W dniu 5 marca 2024r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organizatorem XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu „Samochodem w dorosłe życie”, który sprzyja kształceniu i rozwijaniu zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów z terenu województwa podkarpackiego. Ma on również na celu popularyzowanie przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum województwa, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,  Prezes Firmy SZiK z Tyczyna.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, przedstawiciel Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  w Przemyślu Pan Grzegorz Dzieniszewski prof. PANS.

W konkursie wzięło udział 41 uczniów z 12 szkół województwa podkarpackiego kształcących w zawodzie technik pojazdów samochodowych i w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, wytypowani w eliminacjach szkolnych (każda szkoła mogła wytypować tylko 3 uczestników). Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z zadań otwartych i zamkniętych.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy, opiekunowie a także uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w pokazach przygotowanych przez pracowników naukowych, studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu,  policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie.

Finał konkursu w dniu 5 marca 2024r. otworzyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły, a przybyli na niego, m.in. Pani Dorota Nowak – Maluchnik – Podkarpacki Kurator Oświaty,  młodszy inspektor Wacław Sudoł – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, Pani Olga Surowiec z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, podkomisarz Mariusz Pilszak – Komendant Komisariatu Policji w Dynowie, aspirant sztabowy Magdalena Żuk – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Pan Grzegorz Dzieniszewski prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Marek Gąsecki Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie.   

Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna Fara, Pan Krystian Serwatka, Pan Piotr Cygan,  Pan Paweł Łukasiewicz i Pan Grzegorz Pietrykowski – nauczyciele nauki jazdy oraz przedmiotów zawodowych, dokonała oceny wszystkich prac i wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce – Wiktor Poczykowski – Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, I miejsce – Kacper Kucab – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
II miejsce – Jakub Walusiewicz – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte
w Rzeszowie, II miejsce – Jakub Gazdowicz – Zespół Szkół nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku,  III miejsce – Adam Gołojuch – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
w Przeworsku, III miejsce – Klaudiusz Kolano – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, wyróżnienia: Krzysztof Krzywiński – Zespół Szkół Zawodowych
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Wiktor Stańko – Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie, Miłosz Furman – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte
w Rzeszowie.

Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Firmę SziK z Tyczyna, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. Opiekunowie i szkoły  otrzymali specjalne podziękowania, a wszyscy uczestnicy – drobne gadżety.

Gratulacje dla organizatorów i laureatów konkursu przekazali: Pani Dorota Nowak – Maluchnik – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Marek Sitarz Starosta Rzeszowski, młodszy inspektor Wacław Sudoł Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, podkomisarz Mariusz Pilszak – Komendant Komisariatu Policji w Dynowie, Pani Olga Surowiec z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Grzegorz Dzieniszewski prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.   

Gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim za udział, oraz zapraszamy za rok na XV edycję konkursu.