Kurs w Grenadzie dla nauczycieli

Kurs w Grenadzie dla nauczycieli

Nauczycielki Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. p. wicedyrektor Anna Kolano, p. Katarzyna Łyszczarz-Furtak, p. Monika Piszcz, p. Agnieszka Pomykała uczestniczyły w kursie „Wypalenie zawodowe” w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121 SCH-000134613.

Kurs odbył się w Hiszpanii, w miejscowości Grenada i trwał od 02.03.2024 r. do 09.03.2024 r. W ramach kursu nauczycielki miały możliwość poznania odpowiednich technik zarządzania stresem, metod określania celów w sferze zawodowej, a ponadto rozwinęły kompetencje językowe. Był to czas wytężonej pracy, zdobywania nowych kompetencji, doświadczeń oraz odkrywania swoich mocnych stron.

Uczestniczki dowiedziały się jak pracować na własnych zasobach, co z pewnością przełoży się na jeszcze lepsze wykonywanie pracy nauczyciela. Kurs umożliwił wymianę doświadczeń z nowo poznanymi nauczycielami. Uczestniczki kursu realizowały, również program kulturowy, który obejmował zwiedzanie połączone z poznawaniem historii, kultury i tradycji tego słonecznego kraju.