19 MARCA - Dzień Pracy Socjalnej

19 MARCA - Dzień Pracy Socjalnej

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć podziękowania

 wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu Rzeszowskiego

oraz jednostek organizacyjnych do niego należących.  

Wasze codzienne wsparcie i pomoc skierowana do osób potrzebujących 

zasługuje na najwyższy szacunek. 

 Swoim zaangażowaniem i empatią dajecie wzór do naśladowania i uczycie 

okazywania godności drugiemu człowiekowi.

                       Niech świadczona przez Państwa praca socjalna – pomimo trudu przynosi Wam 

                                  uczucie satysfakcji w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.

                           Wasze działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające

                               łatwiej przezwyciężyć troski i rozwikłać problemy dnia codziennego.


                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                        Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego