SZKOŁA PEŁNA INNOWACJI czyli Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

SZKOŁA PEŁNA INNOWACJI czyli Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

Od osiemnastu lat w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, oprócz realizacji podstawy programowej w liceum czy też technikum, uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w pełni finansowanych przez Powiat Rzeszowski.

Uczniowie liceum ogólnokształcącego realizują zajęcia z jeździectwa i pożarnictwa, uzyskując kwalifikacje instruktora rekreacyjnej jazdy konnej oraz strażaka ratownika i płetwonurka.

Uczniowie technikum realizują zajęcia:

  • w Technikum Weterynarii – hipoterapia,

  • w Technikum Usług Fryzjerskich – kosmetyka ciała

  • w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – cukiernictwo.

Uzyskują – odpowiednio – uprawnienia hipoterapeuty, kosmetyczki i cukiernika. Łącznie na realizację tych zajęć przeznacza się 39 godzin tygodniowo.

Rok szkolny 2024/2025 przyniesie kolejną innowację w Technikum Weterynarii pod nazwą „Dobrostan Zwierząt Dziko Żyjących”, po 3 godziny zajęć w klasie III i w klasie IV. Dzięki tym zajęciom przyszli technicy weterynarii będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z powyższej dziedziny.

Wstępem do wprowadzanej innowacji była sesja popularnonaukowa, która odbyła się w dniu 18 marca 2024 roku.

W sesji uczestniczyli:

Pan Tadeusz Pachorek – Wicestarosta Rzeszowski,

Pani Barbara Zaborowska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty,
w Rzeszowie

Pan Marian Flis – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Pan Zdzisław Siewierski – Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego,

uczniowie wraz z opiekunami szkół podstawowych z ościennych miejscowości,

uczniowie uczący się w Technikum Weterynarii w Trzcianie.

W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładów nt. „Dobrostan zwierząt dziko żyjących – czy to w ogóle możliwe?”. Tym szeroko pojętym zagadnieniem zainteresował uczestników Pan prof. dr hab. Marian Flis. Następnie uczeń klasy II Technikum Weterynarii – Szymon Cygan omówił wybrane choroby zwierząt dziko żyjących. Pan Zdzisław Siewierski w referacie pn. „Polski model gospodarki łowieckiej – doświadczenia i współczesne oczekiwania” przybliżył uczestnikom funkcjonowanie gospodarki łowieckiej w Polsce.

Drugą część sesji stanowił panel dyskusyjny. Omawiana problematyka wywołała burzę pytań, spełniając oczekiwania organizatorów. Podjęta tematyka zainteresowała młodzież, która z pełnym zakresem wiedzy z tego obszaru będzie mogła zapoznać podczas zajęć realizowanych w ramach wprowadzanej innowacji.