Zmarła Stefania Obara - Zasłużona dla Powiatu Rzeszowskiego

Zmarła Stefania Obara - Zasłużona dla Powiatu Rzeszowskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Stefanii Obara – wieloletniej działaczce Armii Krajowej, uhonorowanej m.in. medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. 

Stefania Obara urodziła się 24 stycznia 1921 roku w Straszydlu. Od najmłodszych lat dorastała w silnym poczuciu miłości do ojczyzny, jej ojciec Wacław walczył w czasie I wojny światowej oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Stefania Obara w wieku 19 lat przeprowadziła się do Tyczyna, gdzie w 1945 roku wyszła za mąż za lekarza Ludwika Obarę i to za jego sprawą wstąpiła w szeregi Armii Krajowej. Stefania przyjęła pseudonim „Stefa” i była sanitariuszką doktora Obary. Służyła w szpitalu polowym w Hermanowej podczas otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”. 

Za swoją działalność była odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Strzeleckim i Nagrodą Honorową IPN „Świadek Historii”.  Była autorką wierszy o tematyce patriotycznej, a także kilku publikacji wspomnieniowych. 

Przyznanie śp. Stefanii Obara w 2021 roku medalu „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” było wyrazem uznania i wdzięczności za jej długoletnią pracę i działalność, a także podziękowaniem złożonym przez samorząd powiatowy. 

Społeczna wrażliwość i zaangażowanie Stefanii Obary przeszły na kolejne pokolenia. Jej syn Stanisław Obara (również uhonorowany medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”) przez pięć kadencji był Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego. W 2021 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Samorządowe tradycje kontynuuje wnuk Łukasz Obara, również radny powiatowy. 

Stefania Obara zmarła w wieku 103 lat. 

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia i żalu składa Zarząd i Rada Powiatu Rzeszowskiego, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.