LXIII Sesja Rady Powiatu

LXIII Sesja Rady Powiatu

Dzisiejszą, LXIII Sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego rozpoczęto wspomnieniem i uczczeniem minutą ciszy zmarłej (19 marca br.) śp. Stefanii Obara – wieloletniej działaczki Armii Krajowej, uhonorowanej m.in. medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2023 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2024 r., które omówiła Agnieszka Gabrowska – dyrektor PCPR w Rzeszowie. Dotyczy ono zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, systemu pieczy i świadczeń dla rodzin zastępczych. 

Raport obejmuje działalność takich jednostek jak:

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie,

– Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie,

– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie,

– wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2024 r. 

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia powyższej poradni poprzez zmianę jej siedziby do nowo zakupionego i wyremontowanego budynku przy ul. Siemieńskiego. Nowa siedziba poradni przy ul. Siemieńskiego 18A w Rzeszowie, zapewni znacznie lepsze warunki lokalowe do realizacji zadań poradni, w tym pełni umożliwi wsparcie osób niepełnosprawnych oraz poszerzy ofertę świadczonych przez poradnię usług specjalistycznych, m. in. poprzez udostępnienie sali integracji sensorycznej, sali terapii rodzin i mediacji, gabinetów psychoterapii, a także poczekalni dla dzieci i pokoju dla matki karmiącej wraz z miejscem do przewijania dziecka. 

Rada Powiatu uchwaliła także zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: 

– Siedliska w obrębie Szkoły Podstawowej,

– Nienadówka w obrębie Szkoły Podstawowej.

Powyższe odcinki dróg charakteryzują się prostoliniowym przebiegiem, na którym kierowcy pojazdów samochodowych nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość, co stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, a zwłaszcza uczniów idących do szkoły. 

Następna uchwała dotyczy planu budowę kolejnego obiektu mostowego wraz z dojazdami na rzece Ryjak w ciągu drogi powiatowej Nr 141R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w miejscowości Błażowa Dolna. 

Sesję zakończyły wystąpienia gości: Józefa Jodłowskiego – Senatora RP, Stanisława Kruczka – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Karola Ożoga- Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którzy jak Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego złożyli wszystkim obecnym oraz mieszkańcom powiatu serdeczne życzenia wielkanocne.