Wyjazdy do Alicante w Hiszpanii

Wyjazdy do Alicante w Hiszpanii

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w bieżącym roku szkolnych wyjechali do Alicante w Hiszpanii. Mobilność grupowa uczniów i obserwacja pracy nauczycieli odbyły się w ramach programu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134613. W mobilności grupowej udział wzięło 32 uczniów, 4 opiekunów oraz 4 nauczycieli w obserwacji pracy (I grupa wyjechała w dniach 16.02-23.02.2024r., natomiast II grupa w dniach 24.02-02.03.2024r.).

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej IES Leonardo da Vinc w Alicante. Integracja z hiszpańskimi rówieśnikami w Liceum IES Leonardo da Vinci była nie tylko okazją do nauki, ale również wymiany kulturowych doświadczeń.

Uczniowie realizowali następujący program:

– Udział w zajęciach językowych i z nauk przyrodniczych (matematyka, chemia, biologia, fizyka), humanistycznych oraz sportowych.

-Udział w lekcji języka hiszpańskiego, języka angielskiego.

-Udział w zajęciach praktycznych z rówieśnikami na terenie szkoły.

-Udział w zajęciach warsztatowych z przedmiotów przyrodniczych.

-Poznanie hiszpańskiego/angielskiego słownictwa na przedmiotach przyrodniczych, zajęciach dodatkowych.

-Udział w rozgrywkach sportowych w ramach integracji rówieśniczej.

-Poznanie kultury hiszpańskiej.

Nauczyciele w ramach obserwacji pracy realizowali następujące efekty:

-Rozwój umiejętności językowych.

-Poznanie metod pracy z uczniami w szkole Partnera

-Poznanie kultury Hiszpanii oraz najważniejszych zabytków regionu.

-Rozwój kontaktów interpersonalnych – prospołecznych.

-Kształtowanie postaw proeuropejskich.

Nauczyciele podczas obserwacji pracy uczestniczył w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnych z nauczanym przedmiotem. Brali brał udział w zajęciach terenowych, warsztatowych przygotowanych przez szkołę partnerską.

Uczestnictwo w lekcjach oraz wizyty w Muzeum Bonfire przybliżyły uczniom i nauczycielom hiszpańskie tradycje i historię. Podczas wizyty młodzież miała okazję odkryć tajemnicze jaskinie w Bocairent, które kiedyś służyły jako spichlerze oraz imponującą jaskinię Canelobre, gdzie uczestnicy podziwiali stalaktyty i stalagmity. Widok na Alicante z Zamku Świętej Barbary był jednym z niezapomnianych punktów programu, oferując piękne panoramy miasta. Spotkanie z hiszpańskimi nauczycielami pozwoliło z bliska poznać lokalny system edukacyjny. Młodzież nie tylko zdobyła wiedzę, ale także doskonaliła umiejętności językowe podczas rozmów o kulturze, tradycjach i problemach współczesnego świata. Dodatkowym punktem programu był udział w grze terenowej w Alicante, która przyczyniła się do lepszego poznania miasta. Chwile spędzone nad brzegiem Morza Śródziemnego oraz delektowanie się gorącą czekoladą z churrosami stanowiły dodatkowy urok tego wyjazdu. Zakończenie programu Erasmus+ zostało podkreślone wręczeniem certyfikatów uczestnictwa, które uczniowie odebrali z dumą i satysfakcją. To nie tylko podróż edukacyjna, ale także niezapomniane przeżycie, które z pewnością pozostanie w ich pamięci.