XIX Powiatowy Konkurs Języków Obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

XIX Powiatowy Konkurs Języków Obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Dnia 20 marca 2024 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie odbyła się XIX edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Rzeszowskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Marka Sitarza. Etap powiatowy poprzedziły eliminacje szkolne. W tym roku do etapu powiatowego z języka niemieckiego przystąpiło 14 uczniów reprezentujących Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, natomiast w zmaganiach z języka angielskiego wzięło udział 30 uczniów z wyżej wymienionych szkół oraz z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim i Zespołu Szkół w Tyczynie. Celem konkursu jest propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Elżbieta Klaczak – Łach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, razem z organizatorami konkursu- nauczycielami j. niemieckiego i angielskiego. Odczytała również list Starosty Rzeszowskiego z gratulacjami dla biorących udział w konkursie uczniów i ich nauczycieli. Następnie uczniowie rozwiązywali testy językowe.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Laureaci konkursu z j. niemieckiego:

I miejsce – Oliwia Wandas, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

II miejsce, Zuzanna Tarnawska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

III miejsce- Radosław Sówka, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

wyróżnienie- Eliza Tyka, uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Laureaci konkursu z j. angielskiego:

I miejsce- Wiktor Matoga, uczeń Zespołu Szkół w Tyczynie,

II miejsce- Martin Biernasiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

III miejsce- Zuzanna Naróg, uczennica Zespołu Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie,

wyróżnienie- Maciej Motowidło, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani bonami podarunkowymi ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego.

Po wręczeniu dyplomów, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak- Łach odczytała gratulacje dla laureatów i życzenia dla wszystkich uczestników konkursu przesłane przez Starostę Rzeszowskiego, p. Marka Sitarza. Po części oficjalnej robione były pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie i opiekunowie mieli też możliwość wglądu do pisemnych prac i analizy błędów, a także skorzystania z przygotowanego dla nich poczęstunku.

Organizatorami wydarzenia, a zarazem osobami, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych byli nauczyciele j. angielskiego oraz j. niemieckiego dynowskiego liceum: p. Aleksandra Żak, p. Michał Piestrak, p. Ewelina Marszałek, p. Ewa Hadam, p. Beata Trzyna oraz p. Monika Rząsa.

Zwycięzcom, opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu, oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.