Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia na rzecz kierowanego przez społeczność zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania partycypacyjnego

Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia na rzecz kierowanego przez społeczność zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania partycypacyjnego

Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia, opracowana w ramach projektu pt. „ CE0100083 Central Mountains- Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej” jestem jednym z efektów współpracy partnerów projektu z 7 państw europejskich.

Potrzeba opracowania strategii wynikała z głównych wyzwań terytorialnych obszarów górskich uwzględnionych w projekcie Central Mountains, a mianowicie Karpat, Alp i Sudetów. Strategia odpowiada na pilną potrzebę ustanowienia spójnego dostosowania proponowanych środków interwencyjnych do rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnych w ramach zidentyfikowanych procesów decyzyjnych.

Strategia zawiera szereg konkretnych działań skierowanych do podmiotów, mających na celu stworzenie podstaw do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb i skutecznego przezwyciężenia zebranych wyzwań. Wdrożenie tych działań odbędzie się poprzez Plany Działania, które są obecnie definiowane.