Centralna część Powiatu Rzeszowskiego wzbogacona o istotne połączenie drogowe

Centralna część Powiatu Rzeszowskiego wzbogacona o istotne połączenie drogowe

Dziś (03.04.2024 r.) o godz. 10:00 w miejscowości Trzebownisko odbyła się konferencja dotycząca oddania odcinka drogi w ramach projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do drogi wojewódzkiej nr 869 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W uroczystym otwarciu wziął udział Starosta Rzeszowski – Marek Sitarz.

Przeprowadzone przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich prace drogowe bez wątpienia przyczynią się do lepszego skomunikowania środkowo-wschodniej części powiatu rzeszowskiego z obszarem miejskim oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego tego obszaru z siecią dróg krajowych.