Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie przetargu ograniczonego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie przetargu ograniczonego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

ogłasza

pierwszy przetarg pisemny ograniczony

na sprzedaż:

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, obj. KW RZ1Z/00203322/2, oznaczonej jako:

– działka nr 5965/44 o pow. 0,9559 ha.

Więcej informacji na temat działki znajduje się w uchwale:

 

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 1 870 000,00 zł netto.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi kwotę 187 000, 00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (IV piętro), pok. 462a.