Nowe przejścia dla pieszych dla mieszkańców Zgłobnia i Woli Zgłobieńskiej

Nowe przejścia dla pieszych dla mieszkańców Zgłobnia i Woli Zgłobieńskiej

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R w miejscowości Zgłobień – Wola Zgłobieńska

pomiędzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM,

a

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Wartość zadania: 1 736 954,03 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 215 867,00 zł.

Planowany termin realizacji:  2024 rok.

Umowę podpisali:

ze strony Zamawiającego:

  • Starosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz

  • Wicestarosta – Pan Tadeusz Pachorek

ze strony Wykonawcy:

  • Pełnomocnik Strabag Sp. z o.o. – Pan Maciej Łukaszek

Przy podpisaniu umowy uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie Pan Marek Radion.