XXIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „LEGENDY PODKARPACIA - ludzie, miejsca i historie”. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

XXIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „LEGENDY PODKARPACIA -   ludzie, miejsca i historie”.  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

18 kwietnia 2024r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XXIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem LEGENDY PODKARPACIA – ludzie, miejsca i historie”.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to: Pan Wiesław Buż I Wicewojewoda Podkarpacki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentowali Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pan Karol Ożóg – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Pan Jan Sieńko – Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego i Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego: Pani Ewa Hadam, Pan Damian Drąg – jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pan Stanisław Kula, Pani Grażyna Pękala, Pan Antoni Ossoliński, Pan Artur Szczutek oraz Pani Elżbieta Kubicka – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego.

Swoją obecnością zaszczycili nas także: ks. Prałat Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Iwona Bereś – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Paweł Helmrich – inspektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Barbara Oleszkowicz i Grażyna Żuchowska Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Wacław Szkoła – były Burmistrz Pruchnika, Pani Dorota Kwoka – poetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury, redaktorka miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”, Pan Henryk Szydełko – Dyrektor Firmy „SziK” w Tyczynie, Pani Monika Zając – Czerkiesgłówny specjalista i animator kultury w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Bielańska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Komendę Miejską Policji w Rzeszowie reprezentowali: młodszy inspektor Wacław Sudoł II Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie aspirant Magdalena Żuk, aspirant Rafał Gawłowski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, aspirant sztabowy Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, podkomisarz Mariusz Pilszak – Komendant Komisariatu Policji w Dynowie.

Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów, Pani Zofia Kalawska – Sekretarz Gminy Dynów, Pan Roman Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa i Radni Rady Miasta Dynowa: Pani Anna Marszałek i Pan Tomasz Juras, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Stanisław Guzik były wicedyrektor szkoły, Pan Wojciech Łukacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji, promocji w Nadleśnictwie Dynów, Pani Łucja Bachurska – Kierownik Przychodni Rejonowej w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Agnieszka Karnas z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pani Agnieszka Kuczyńska z Towarzystwa Sportowego „Dynovia Dynów”, Pani Ewa Hubka – Saleh – Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Ewa Trzyna – była Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Zofia Siry z Firmy „Genesis” w Bachórzu a także szefowie instytucji, stowarzyszeń, zespołów artystycznych oraz dyrektorzy szkół, placówek oświatowych województwa podkarpackiego. Media reprezentował Pan Piotr Mazurkiewicz z Katolickiego Radia „VIA”.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa), a oceny prac dokonały niezależne zespoły jurorskie.

Warunkiem udziału w kategorii fotograficznej było przygotowanie samodzielnie 1 zdjęcia (barwne lub czarno – białe), miejsca owianego tajemnicą, legendą, z którym wiąże się jakaś historia prawdziwa lub tkwiąca w świadomości zbiorowej (np. “Prządki” i inne). Format zdjęć : 20×30 cm (A4).

Prace konkursowe (70), oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Joanna Nieroda Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie i Pani Agnieszka Żuk – Marut z Firmy „Hurt – Papier” z Rzeszowa.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa

Klasy VI – VIII

I miejsceMichał Gwóźdź – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski

w Dynowie.

I miejsceGabriel Wasiuta – Szkoła Podstawowa im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie.

II miejsce – Aleksandra Kruczek – Zespół Szkół, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława

Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej.

II miejsce Miłosz Czupa – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach.

III miejsceRóża Kozak – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

III miejsceKatarzyna Sowa – Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Baryczy.

Wyróżnienia:

Karol Ryglewicz – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Dorota Łaska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach.

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pan Wiesław Buż I Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Karol Ożóg – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsceWiktor Bieńko – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

I miejsceKamil Mioduchowski – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

I miejsceKarol Freus – Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.

II miejsceRafał Piersiak – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim.

II miejsceFaustyna Martowicz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

II miejsce – Martyna Kopacka –Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

III miejsceNikola Bielec – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

III miejsceWeronika Zielińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

III miejsce – Alicja Kowal – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Wyróżnienia:

Anna Gierula – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Mateusz Łaski – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

Magdalena Sieńko – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: młodszy inspektor Wacław Sudoł – II Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, Pan Jan Sieńko – Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego i Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Pani Iwona Bereś – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pani Elżbieta Kubicka – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów.

Warunkiem udziału w kategorii plastycznej było samodzielne wykonanie ilustracji do dowolnej legendy związanej z Podkarpaciem inspirowanej podaniem, opowieścią ludową itp. (np. corrida w Dynowie, Diabeł Łańcucki i inne). Z całego Podkarpacia na konkurs w tej kategorii wpłynęło 330 prac!

Prace konkursowe w I grupie wiekowej: szkoła podstawowa (kl. I – IV) oceniali jurorzy w następującym składzie: Anna Bielańska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Pani Agnieszka Karnas z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu oraz Pani Jolanta Pyś – Miklasz – właścicielka „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa

Klasy I – IV

I miejsce Emilia Zając – Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem

I miejsce – Krzysztof Warchoła – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego z Oddziałem

Przedszkolnym w Wierzbnej.

II miejsce – Maja Kubal – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego z Oddziałem

Przedszkolnym w Wierzbnej.

II miejsceKarolina Wasiuta – Szkoła Podstawowa im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie.

III miejsce – Julia Kołacz – Zespół Szkół w Malawie.

III miejsce –Martyna Ślemp – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

Wyróżnienia:

Lena Baran – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

Izabela Wrotniak –Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie.

Aleksandra Smaroń – Szkoła Podstawowa w Bachórzu.

Aleksandra Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

Wiktoria Cag – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce.

Aleksandra Flak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego z Oddziałem Przedszkolnym w Wierzbnej.

Aleksandra Mularz Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

Zuzanna Kłeczek – Kamińska – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce.

Marcin Gliwa – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie.

Maja Sosa – Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach.

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: ks. Prałat Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pan Wojciech Łukacz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Grażyna Żuchowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Natomiast prace konkursowe w II grupie wiekowej: szkoła podstawowa (kl. V – VIII) i w III grupie wiekowej: szkoła ponadpodstawowa oceniali jurorzy w następującym składzie:

Pani Dorota Kwoka – poetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury, redaktorka miesięcznika „Nasz Dom – Rzeszów”, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Janusz Miklasz – właściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Szkoła podstawowa

Klasy V – VIII

Wyniki konkursu:

I miejscePatrycja Czop – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich.

I miejsce – Gabriela Budnik – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu.

II miejsce–Anna Bułdys–Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie.

II miejsce–Zuzanna Gierula–Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie.

III miejsceZuzanna Rokicka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku.

III miejsce – Wiktoria Szajnik – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski

w Dynowie.

Wyróżnienia:

Hanna Okła – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NIEBIESKA 21” w Krośnie.

Michalina Lambora – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

Hanna Bednarz – Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy.

Zuzanna Drewniak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

Maja Maj – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich.

Julia Słaby – Szkoła Podstawowa w Bachórzu.

Gloria Rebizak – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu.

Krzysztof Kolano – Szkoła Podstawowa w Dylągowej.

Filip Mielech – Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach.

Dominik Cisło – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Marlena Kłak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

Michał Malmuk – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce.

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pan Paweł Helmrich – inspektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, Pani Barbara OleszkowiczZastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pani Dorota Kwoka – poetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury, redaktorka miesięcznika „Nasz Dom – Rzeszów”, Pani Łucja Bachurska – Kierownik Przychodni Rejonowej w Dynowie, Pan Henryk Szydełko – Dyrektor Firmy „SziK” w Tyczynie.

Szkoła ponadpodstawowa

I miejscePatryk Kopacz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

I miejsceAlicja Kowal – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

II miejsce–Martyna Kopacka – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

II miejsce – Julia Pikor – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim.

III miejsce –Franciszek Mikoś – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

III miejsce –Krystian Kudła – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Wyróżnienia:

Karolina Kowalik – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Patrycja Gierlach -Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: podkomisarz Mariusz Pilszak – Komendant Komisariatu Policji w Dynowie, Pani Agnieszka Karnas z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie Pani Ewa Hubka – Saleh – Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Ewa Trzyna – była Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Warunkiem udziału w kategorii multimedialnej było przygotowanie prezentacji na jeden z trzech tematów:

  1. Cudowne, niesamowite i legendarne miejsca” (temat odnosi się do miejsca lub miejsc, z których powstaniem wiążą lub wiąże się jakaś historia, legenda np. tajemnicze źródełko o uzdrawiającej mocy, błędny kamień i inne).

  2. Ludzie – legendy. Ich historie i pasje” (uczestnik przedstawia osobę lub ludzi, których działalność społeczna, artystyczna, sportowa, polityczna, historia życia oraz pasje, hobby wpłynęły na rozsławienie Podkarpacia, mogą to być również wynalazcy, naukowcy itp. – np. Ignacy Łukasiewicz i inne).

  3. Historia, która wydarzyła się naprawdę(zadaniem uczestnika jest odniesienie się do wydarzenia z przeszłości lub współczesności, z którym wiąże się jakaś intrygująca, niesamowita historia, ważne wydarzenie, które miało miejsce na Podkarpaciu np. wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego we wsi Wydrna, odkryte na Podkarpaciu skarby kultury materialnej i niematerialnej i inne ).

Do konkursu można było zgłosić tylko 1 prezentację na jeden z wybranych tematów (w dowolnej aplikacji do tworzenia prezentacji), przygotowaną przez 1 osobę. Uczestnik sam decydował o jej formie (np. relacja, przewodnik, pamiętnik i in.).

Prace konkursowe oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Małgorzata Kopczak – specjalista SL ds. edukacji i promocji w Nadleśnictwie Dynów, Pani Monika Zając – Czerkies – główny instruktor i animator kultury w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pan Jan Kądziołka – Kierownik Biura Handlowego, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie.

Wyniki konkursu:

I miejsceGrzegorz Bieńczak – Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.

I miejsceEliza Tyka – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

I miejsceOliwia Kimak – Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

II miejsceWeronika Banat – Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Błażowej.

II miejsce Weronika Zielińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

II miejsce – Sandra Kozioł – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce.

III miejsceŁukasz Makarski – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

III miejsceWiktor Gurgacz – Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.

III miejsceMichalina Salach – Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

Wyróżnienia:

Aleksandra Gierula – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Gabriela Konefał – Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

Oliwia Wiśniowska – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Nagrody w tej kategorii wręczali: Pan Damian Drąg – Radny Powiatu Rzeszowskiego i jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Ewa Hadam – Radna Powiatu Rzeszowskiego, Pani Zofia Kalawska – Sekretarz Gminy Dynów, Pan Roman Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa, Pani Monika Zając – Czerkies – główny instruktor i animator kultury w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Anna Bielańska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i Pani Agnieszka Żuk – Marut z Firmy „Hurt – Papier” z Rzeszowa.

Każdy laureat XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Legendy Podkarpacia – ludzie, miejsca, historie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Firmę „SziK” z Tyczyna, Firmę „Hurt – Papier” z Rzeszowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, Zakład Usługowo-Handlowy Krupp Piotr Krupa Dynów, Panią Ewę Hubkę – Saleh, Radę Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W trakcie gali konkursowej kilkakrotnie, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” (opiekunowie Pani Katarzyna Stpiczyńska i Pani Magdalena Wolańska) z programem artystycznym opartym na legendach bieszczadzkich, zatytułowanym „Z biegiem czasu, z biegiem Sanu, czyli tęczowe bajania”, a także Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APALUZ” (opiekun Pani Alina Paściak). Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem: „Magiczny świat legend”, jak i prace, które zostały nagrodzone podczas konkursu. Na wystawie znalazły się, m.in. kącik czytelniczy z albumami, powieściami, monografiami i wierszami o legendach i z legendami o naszym pięknym Podkarpaciu, ale i „Kącik Szeptuchy” z magicznymi ziołami, leczniczymi nalewkami w oprawie wonnych olejków. Ponadto na wystawie znalazły się plansze z reprodukcjami dotyczące legend z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie.

W trakcie gali konkursowej Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan w imieniu całej społeczności szkolnej, przekazała podziękowania, gratulacje i piękny kosz kwiatów za 55. lat pracy na rzecz rozwoju ZSzZ w Dynowie, dla wieloletniego Dyrektora szkoły, a obecnie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza. Szacowny Jubilat podziękował całej społeczności szkolnej za pamięć, życzliwość oraz cieżką pracę na rzecz dalszego rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz życzył wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, przekazali je: Pan Wiesław Buż – I Wicewojewoda Podkarpacki, w imieniu Pana Marka Sitarza Starosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym Pan Tomasz Wojton – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego i Pani Elżbieta Kubicka – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Karol Ożóg – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Ewa Leniart – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pan Roman Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Anna Marszałek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pan Damian Drąg – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Towarzystwo Sportowe „Dynovia Dynów”.

          Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: Cukierni – Piekarni „Genesis” Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły – za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw, min sfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, FHU Hurt – Detal” „Bewa z Dynowa oraz Firmę „Bruno – Tassi”.

Mamy nadzieję, że kolejna jubileuszowa edycja konkursuXXV w przyszłym roku zgromadzi znów rzeszę talentów i przysporzy jeszcze więcej niespodzianek.

Opracowała Halina Cygan

Zapraszamy dodatkowo do odsłuchania materiału audio Radia Via pod adresem:

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/podkarpacka-tecza