Sukcesy szkół Powiatu Rzeszowskiego

Sukcesy szkół Powiatu Rzeszowskiego

Nowe kierunki nauczania, sukcesy w konkursach i olimpiadach, udział w innowacyjnych projektach. Tak przedstawiają się osiągnięcia placówek oświatowych podlegających Powiatowi Rzeszowskiemu. I dlatego warto się w nich kształcić.

– Mamy się czym chwalić. Rozmaitych sukcesów jest bardzo wiele. To efekt wieloletniego inwestowania w edukację i rozwój naszych placówek. – mówi Starosta Rzeszowski Marek Sitarz.

Powiat Rzeszowski jest organem założycielskim dla ośmiu placówek oświatowych: Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół w Tyczynie, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie. W szkołach podległych Powiatowi Rzeszowskiemu kształci się obecnie ok. 2,2 tys. uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie w zeszłym roku uruchomiono dwa nowe kierunki kształcenia: we współpracy z Nadleśnictwem Dynów – klasę przyrodniczą z innowacją „Ochrona środowiska z elementami edukacji i promocji leśnictwa” oraz klasę promedyczną z innowacją pielęgniarsko – kosmetologiczną, gdzie dodatkowe zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone są przez pielęgniarkę, zaś z kosmetologii przez dyplomowanego kosmetologa. Rozszerzony został zakres nauki języków obcych o „Język niemiecki metodą CLIL”, „Deutsch im Alltag” i „ Język angielski w naukach technicznych”, wprowadzono „Informatykę stosowaną”. W dynowskim Liceum Ogólnokształcącym w ubiegłym roku powstała druga klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego, co wpisuje się w charakter szkoły. Obecnie niemal połowa uczniów (156) kształci się we wszystkich klasach OPW i wojskowych. W 2023 roku powstała tu m.in. wirtualna strzelnica.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie każdego roku biorą udział w licznych konkursach i warsztatach, dzięki którym nabywają dodatkowej wiedzy i umiejętności. W zeszłym roku były to m.in. warsztaty ekologiczne i z przedsiębiorczości „Zostań moim szefem”, czy spotkania z wolontariuszami Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO z Grecji, Gruzji, Portugalii i USA. Uczniowie brali także udział w projektach Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji” oraz „Poznaj Polskę” (w ramach którego odbyła się wycieczka do Warszawy).  Młodzież z Dynowa uczestniczyła również w miesięcznym badaniu naukowym prowadzonym przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu.

Warunki nauczania przekładają się na sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie zajęli I miejsce w organizowanych przez poznański IPN Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Sztafeta pamięci”, byli laureatami organizowanego we Wrocławiu XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej oraz Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „ Ci, którzy rozdali życie …” (dwie uczennice otrzymały nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego). Inne sukcesy to m.in. wyróżnienie w Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Lei, II miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Leśne dyktando”, wyróżnienie w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”, wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „ Z piosenką przez Europę”, II miejsce w Licealiadzie Powiatu Rzeszowskiego w kat. szkoły ponadpodstawowe oraz tytuł laureata w plebiscycie „Orły edukacji 2023”.

Z kolei Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie mógł poszczycić się w zeszłym roku organizacją licznych kursów zawodowych w ramach programu „Droga do sukcesu”. Były to kursy obsługi wózków widłowych, kursy spawania metodą TIG, kas fiskalnych czy  programowania obrabiarek CNC. Uczniowie brali udział w stażach w lokalnych zakładach pracy.

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie brało udział w odbywającym się w Hiszpanii, w ramach programu Erasmus+ 4-tygodnoowym stażu, którego celem było rozwijanie kompetencji zawodowych i językowych. Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie brała udział w licznych programach edukacyjnych i profilaktycznych, zdobywała czołowe miejsca w wielu konkursach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Wieloma sukcesami pochwalić może się Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Wchodzące w skład zespołu technikum zostało sklasyfikowane w zeszłorocznym, prestiżowym rankingu „Perspektyw” na 132 miejscu wśród około dwóch tysięcy techników w kraju i na 7 miejscu na Podkarpaciu.

W placówce w Trzcianie w tym roku szkolnym uruchomiono dodatkowe zajęcia. W liceum ogólnokształcącym – kierunki: edukacja ogólnoratownicza i ochrona przeciwpożarowa oraz jeździectwo, zaś w technikum kosmetyka ciała i hipoterapia. Uczniowie mogli zdobywać także dodatkowe kwalifikacje potwierdzane certyfikatami: strażaka ratownika, płetwonurka, hipoterapeuty, kosmetyczki oraz instruktora rekreacyjnej jazdy konnej. Szkoła uczestniczyła w zeszłorocznej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do finału okręgowego w Lublinie zakwalifikowało się w blokach produkcja zwierzęca i weterynaria po dwóch uczniów, dwóch uczniów dostało się do finału centralnego odbywającego się w Olsztynie. Laureatem został uczeń biorący udział w bloku „weterynaria”. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zdobywali także laury w ogólnopolskim konkursie „Matematyka w Technice dla Technika”, w organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski Konkursie Języka Angielskiego, w Powiatowym Konkursie Matematyczno-Logicznym „Potyczki logiczne” w Dynowie oraz XXXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez krośnieńską Państwową Akademię Nauk Stosowanych. Młodzież z Trzciany zajęła także szereg czołowych miejsc w różnych dyscyplinach w czasie Licealiady Powiatu Rzeszowskiego i kilku regionalnych zawodach.

Szereg projektów krajowych i zagranicznych realizowali uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim. 32 uczniów było m.in. na siedmiodniowym wyjeździe do Grenady w Hiszpanii, gdzie brali udział w zajęciach organizowanych przez partnerską szkołę Colegio Ave Maria, 17 osób uczestniczyło z kolei w czterotygodniowym stażu zawodowym w Klagenfurcie w Austrii.

Blisko dwustu uczniów z Sokołowa Małopolskiego brało udział w projekcie „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował m.in. staże wakacyjne dla uczniów technikum, kursy zawodowe, współpracę ze szkołami wyższymi i doposażenie pracowni.

Sokołowscy uczniowie zdobywali laury w licznych konkursach, m.in. Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, konkursie „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”, Powiatowym Konkursie Języków Obcych, konkursach sportowych i plastycznych. Młodzież sokołowska zdobywała I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Czytamy z sercem” oraz Konkursie Wiedzy Prawnej Powiatu Rzeszowskiego.  

Szeroką ofertę edukacyjną oferuje Zespół Szkół w Tyczynie. W 2023 roku wdrożony został w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym nowy kierunek nauczania: „Psychologia w służbach mundurowych” z rozszerzonym programem nauczania z biologii, języka polskiego i angielskiego. W szkole funkcjonują klasy z edukacją policyjną, prowadzone we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

W grudniu 2023 roku Zespół Szkół w Tyczynie wzbogacił się o strzelnicę wirtualną, stworzoną w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie 2023”. Uczniowie tyczyńskiej placówki zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach różnego szczebla, m.in. konkursie „Policjanci w służbie historii”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności czy Wojewódzkim Konkursie „Podkarpacka Tęcza”, triumfowali m.in. w organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy „Konkursie Projektów Biznesplanu Własnej Firmy”.

W 2023 roku szkoła angażowała się w projekty, takie jak „Klasa penitencjarna” (we współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie, „WSPiA dla praworządności (wspólnie z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą), „Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji”, „Od Alp po Karpaty”.

Uczniowie szkoły brali udział w wielu wycieczkach krajowych i zagranicznych. Grupa młodzieży uczestniczyła chociażby w wyjeździe edukacyjnym na Węgry i do Rumunii, zjeździe klas penitencjarnych w Kaliszu, XVII Plenerze Kulturalnym Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego, rajdach i wycieczkach turystycznych.

Duże znaczenie tyczyńska szkoła przywiązuje do pielęgnowania tradycji i dziedzictwa lokalnego. Stąd aktywny udział w uroczystościach upamiętniających 655. rocznicę lokacji Tyczyna i 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uczestniczy też w licznych imprezach i wydarzeniach o charakterze historycznym.

O wysokim poziomie, jaki reprezentują szkoły ponadpodstawowe Powiatu Rzeszowskiego świadczy również tak istotny wskaźnik, jak poziom zdawalności matur i egzaminów zawodowych. W zeszłym roku szkolnym średnia zdawalność egzaminu zawodowego w tutejszych szkołach wyniosła odpowiednio 87 proc. (etap pisemny) i 76 proc. (etap praktyczny). Egzamin dojrzałości w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Rzeszowskiego zdało 84 proc. liceów ogólnokształcących i 85 proc. uczniów techników. Najwyższy wskaźnik zdawalności zanotowano w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Małopolskim, gdzie maturę zdali wszyscy uczniowie. 

 (s)