2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Biało-czerwona flaga to jeden z symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Święto Flagi wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Polaków, gdyż symbolizuje wolne i niepodległe państwo oraz przypomina o szacunku dla symbolu Polski.
To jedno z najmłodszych świąt państwowych. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.
Flaga bez wątpienia jest jednym z najważniejszych symboli każdego kraju. Polakom przez lata towarzyszyła podczas wszystkich dążeń i walk o niepodległość, której stała się nieodłącznym symbolem.
Wywieśmy ją na naszych domach, jako znak naszego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.