Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

W dniu 3 maja 2024 r. na rynku w Rzeszowie odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która przetrwała w pamięci zbiorowej Polaków, łącząc nas szczególnie w momentach przełomowych. Sama Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem historyczno-narodowym.

Obchody rozpoczęła Msza Św. o godz. 9:30 koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Wątrobę, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele Farnym. W uroczystości tej – reprezentując Powiat Rzeszowski udział wzięli: Wicestarosta Rzeszowski – Tadeusz Pachorek oraz  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Jerzy Bednarz.

Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy nabożeństwa w asyście Kompanii Honorowej 21. BSP i pocztów sztandarowych udali się na rzeszowski rynek, gdzie rozpoczęły się uroczystości przed pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki.

Odsłuchano także preambułę Konstytucji 3 Maja, a po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęło uroczyste złożenie wieńców przez reprezentantów władz samorządowych, w tym delegacji powiatu rzeszowskiego.

Święto Konstytucji na rzeszowskim rynku zakończył Apel Pamięci i pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.