𝐔𝐫𝐨𝐜𝐳𝐲𝐬𝐭𝐨𝐬́𝐜́ 𝐳𝐚𝐤𝐨𝐧́𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐥𝐚 𝐮𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨́𝐰 𝐤𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨𝐥𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨́ł 𝐙𝐚𝐰𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢𝐦. 𝐊𝐚𝐫𝐝. 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐖𝐲𝐬𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐃𝐲𝐧𝐨𝐰𝐢𝐞

𝐔𝐫𝐨𝐜𝐳𝐲𝐬𝐭𝐨𝐬́𝐜́ 𝐳𝐚𝐤𝐨𝐧́𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐥𝐚 𝐮𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨́𝐰 𝐤𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨𝐥𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨́ł 𝐙𝐚𝐰𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢𝐦. 𝐊𝐚𝐫𝐝. 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐚 𝐖𝐲𝐬𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐃𝐲𝐧𝐨𝐰𝐢𝐞

26 kwietnia 2024r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas maturalnych.

Dynów zakończenie
5THLa – wych. Pani Anna Kałamucka, 5TIa – wych. Pani Barbara Ślemp, 5TPSa – wych. Pan Piotr Zdeb.

Wyróżniający się uczniowie z klas maturalnych (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Pani Magdaleny Ćwikły – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy wzorowego ucznia.  Wyrazem podziękowania dla Pani Wizytator były przepiękne kwiaty. Ponadto każdy uczeń otrzymał na forum z rąk wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie, a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców – część rodziców odebrała osobiście. Wszyscy maturzyści otrzymali także z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach. Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za trud opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczy oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Rodzicom za pracę na rzecz szkoły.

Dynów zakończenie
Dynów zakończenie

Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie
i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z
Panem Starostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. W trakcie uroczystości przedstawiciele uczniów klas młodszych, pod opieką: Pani Anny Dudy, Pani Bogusławy Pinkowicz i Pani Renaty Łybackiej – scenariusz i reżyseria, Pani Renaty Potocznej – Smaroń – dekoracja oraz Pana Piotra Cygana i Pana Krystiana Serwatki – strona techniczna zaprezentowali program artystyczny związany z 233. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także skierowany do maturzystów.

Dynów zakończenie
Dynów zakończenie
Dynów zakończenie
Dynów zakończenie
Dynów zakończenie
Dynów zakończenie
Dynów zakończenie


Uczniowie klas czwartych wspólnie z wychowawcami: Panią Bogusławą Pinkowicz, Panią Renatą Łybacką i Panem Piotrem Cyganem przygotowali dla maturzystów drobne upominki.  Podziękowania za pięcioletni trud dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Starosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Pani Magdalena Ćwikła , Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Hubka – Saleh wraz z Panią Renatą Kośmider. Na koniec uczniowie klas piątych podziękowali pięknymi kwiatami za pięcioletni trud Dyrektorowi szkoły Pani Halinie Cygan, Panu Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom.

Dynów zakończenie