Informacja o zmianie adresu siedziby urzędu PCPR w Rzeszowie

Informacja o zmianie adresu siedziby urzędu PCPR w Rzeszowie

Informacja o zmianie adresu siedziby urzędu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o zmianie

adresu siedziby urzędu od dnia 10 maja 2024 r.

 

Nowy adres to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie:

ul. Lucjana Siemieńskiego 18a

35-234 Rzeszów

 

Równocześnie informuję, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Rzeszowie będzie funkcjonował pod adresem dotychczasowym:

ul. Stefana Batorego 9, 35-005 Rzeszów do dnia 24 maja 2024 roku.

 

W kompleksowo wyremontowanym budynku przy ul. Siemieńskiego będą miały swoją siedzibę dwie placówki pozostające w gestii Powiatu Rzeszowskiego:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie.

Do tej pory instytucje te mieściły się w budynku przy ulicy Batorego w Rzeszowie, który nie był przystosowany do obsługi tak dużej liczby osób oraz nie zapewniał komfortu obsługi mieszkańców.

Dlatego szczególną uwagę poświęcono nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, które mają znaczący wpływ na komfort użytkowania budynku. W ramach projektu zrealizowano m.in. instalację pętli indukcyjnych dla osób z wadami słuchu, co sprawia, że to miejsce stanie się przyjazne dla wszystkich jego użytkowników.

Budynek został wyremontowany z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 284 300 zł.

Dofinansowanie z PFRON wyniosło 150 000 zł, a wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 2 017 825 zł.