Ruszają zapisy na III Otwarty Turniej Strzelecki im. Majora Józefa Rzepki

Ruszają zapisy na III Otwarty Turniej Strzelecki im. Majora Józefa Rzepki

Do 27 maja br. przyjmowane są zgłoszenia chętnych do udziału w I Otwartym Turnieju Strzeleckim imienia majora Józefa Rzepki, organizowanym z inicjatywy Powiatu Rzeszowskiego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Turniej odbędzie się 2 czerwca 2024 roku, w godzinach 9.00 – 17.00, na terenie Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim.

Patron turnieju – Józef Rzepka – urodził się w Bratkowicach 22 grudnia 1913 roku. Ukończył miejscową szkołę powszechną oraz I Gimnazjum w Rzeszowie. W 1934 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. W tym czasie angażował się również w działalność ruchu ludowego, w latach 1937-38 odbył służbę wojskową w przemyskim 5. pułku strzelców podhalańskich. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną w rodzinnej miejscowości. Był m.in. dowódcą Placówki Związku Walki Zbrojnej Bratkowice-Głogów i adiutantem Inspektoratu Rejonowego AK Rzeszów. W czasie akcji „Burza”, na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, dowodził Zgrupowaniem III Zachód. Po wyparciu Niemców brał udział w tzw. drugiej konspiracji, działał w antykomunistycznej organizacji „Nie” oraz Delegaturze Sił Zbrojnych, brał udział m.in. w przerzucie zagrożonych aresztowaniem członków AK na Zachód. W styczniu 1947 roku wszedł w skład IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którego prezesem został Łukasz Ciepliński. Po jego rozbiciu został aresztowany i skazany na śmierć. Został zamordowany wraz z sześcioma innymi członkami zarządu WiN w dniu 1 marca 1951 roku. Ta data jest obchodzona obecnie jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zaplanowany na 2 czerwca turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku 13-18 lat. Uczestnicy strzelać będą z pistoletu i karabinu w pozycji stojącej i leżącej. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziano statuetki, zaś dla pozostałych dyplomy. Uczestnictwo jest bezpłatne. Limit miejsc to 80 osób.

Szczegółowe informacje o turnieju wraz z regulaminami i załącznikami znajdują się na stronie www.powiat.rzeszowski.pl/turniejstrzelecki. Zgłoszenia wraz z wymaganymi zgodami i oświadczeniami należy przesłać do dnia 27 maja 2024 r. na adres e-mail: kaliber@powiat.rzeszowski.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.