II Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

II Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

16 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali narad przy ul. Bernardyńskiej 7 odbyła się II Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego nowej kadencji, która miała charakter organizacyjny. 

Podczas spotkania obradowano w następujących tematach uchwał: 

  • Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, którymi członkami zostali:

                Anna Wolska – Przewodniczący Komisji,

                Magdalena Kluz-Międlar – Zastępca Przewodniczącego,

                Renata Pyś – Zastępca Przewodniczącego,

                Damian Drąg – Sekretarz Komisji.

  • Powołanie skłądów osobowych komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego do spraw: Gospodarczych i Transportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Budżetowo-Finansowych, Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Gościem dzisiejszej sesji był Adrzej Kraska – Burmistrz Sokołowa Małopolskiego.

Następnie powołano m. in.: Starostę Rzeszowskiego – Krzysztofa Jarosza oraz Małgorzatę Budzyń jako delegatów do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych “Aglomeracja Rzeszowska”.

Jednym z ostatnich punktów sesji było sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 r. oraz w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.