Mobilność nauczycieli w Austrii

Mobilność nauczycieli w Austrii

W dniach 28.04 – 03.05.2024r. odbył się wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkól w Sokołowie Młp. na mobilność do Austrii. Działanie odbyło się w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W mobilności udział wzięło

3 nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Pani Anna Kolano Wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej, Pani Maria Zawada kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej oraz Pan Artur Piecuch nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży samochodowej. Partnerem w projekcie była firm BVBildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH oraz szkoły z Austrii. Nauczyciele odbywali obserwację pracy w szkołach zawodowych oraz w przedsiębiorstwach. Działania w ramach mobilności odbywały się wspólnie z nauczycielami z Litwy. W ramach mobilności odbył się również kurs zawodowy ,,Biznesplan jako podstawowe narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem – studium przypadku”. Nauczyciele poznali system kształcenia zawodowego, który w Austrii ma formę systemu dualnego. Uczestniczyli w zajęciach praktycznych zawodowych w szkołach i przedsiębiorstwach.

Obserwacja pracy odbywała się w następujących miejscach:

Unterrichten in der Fachberufsschule Klagenfurt Nr 2

– Unterrichten in der Polytechnische Schule Althofen

– Unterrichten in der Landwirtschaftliche Fachschule und Agrar-HAK Althofen

Nauczyciele brali udział w bardzo rozbudowanym programie kulturowym. Dzięki temu poznali najważniejsze zabytki i kulturę okolic Klagenfurtu oraz Wiednia. Udział w działaniu przyczynił się do  rozwoju kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Wzbogacił wiedzę i umiejętności praktyczne.  

 

Fot. i inf.: ZS w Sokołowie Młp.