Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie

W czwartkowe południe (23.05.2024 r.) odbyły się uroczystości Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Rzeszowie. 

Wśród wielu znakomitych gości, zaproszonych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie, byli: Starosta Rzeszowski – dr Krzysztof Jarosz i Rafał Białorucki – Radny Powiatu Rzeszowskiego, który w wyniku nominacji odebrał dwie odznaki “Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Funkcję Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie objął w pełni st. bryg. Andrzej Wantrych.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, a później kontynuowano je w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Rzeszowie w strefie „Dworzysko-Rzeszów”. 

W obecności zaproszonych gości zostały wręczone odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczenia i medale za najwyższe zasługi dla pożarnictwa. Starosta Rzeszowski, podczas swojego przemówienia, podkreślił znaczenie strażaków dla lokalnej społeczności oraz wyraził swoją wdzięczność za ich codzienną pracę i poświęcenie. 

W swoich słowach zaznaczył:

 

Wyrazy uznania kieruję pod adresem tych osób, które w dniu dzisiejszym otrzymały odznaczenia, wyróżnienia, a także nominacje na wyższe stopnie służbowe. Strażacka służba to odpowiedzialność
i „oddanie wielkiej sprawie”. Pragnę podziękować za codzienne realizowanie niezwykle trudnych zadań, za ofiarność i poświęcenie na rzecz ratowania życia i mienia ludzkiego.

Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem, podczas którego uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać na temat dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i województwa podkarpackiego.