Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

24 maja 2024 r. godz. 10:00 w sali sesyjnej Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego.

Gościnnie w spotkaniu udział wzięli: Poseł RP – Ewa Leniart, Senator RP – Józef Jodłowski, a także Starosta Rzeszowski – Krzysztof Jarosz i Wicestarosta Rzeszowski – Jerzy Bednarz.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Grad – Wójt Gminy Chmielnik, który w wyniku głosowania został wybrany ponownie przewodniczącym konwentu w kadencji 2024 – 2029.

Wśród wielu tematów poruszanych podczas spotkania był m. in.:

  • temat osuwisk, które w ostatnich latach ze względu na gwałtowny charakter zjawisk meteorologicznych stanowią coraz częstszy problem  dot. dostosowania w ich obszarze budownictwa drogowego i mieszkaniowego,
  • temat opieki zdrowotnej, a dokładniej brak chętnych do podjęcia pracy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, który pogłębia problem braków kadrowych i obsługi pacjentów,
  • poruszono także kwestię aglomeracji rzeszowskiej, która zakładając jednolite skomunikowanie gmin i miast w obrębie Powiatu Rzeszowskiego spotkała się z dużą aprobatą uczestników dzisiejszego konwentu.