Staż w Austrii uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Staż w Austrii uczniów Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
Staż w Austrii

Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w maju 2024r. odbywali 4 – tygodniowy staż w Austrii w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Młodzież odbywała staż w 12 przedsiębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee –Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie była firma BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH. 

Staż odbywało 16 uczniów kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik informatyk w ramach praktyki zawodowej. Celem projektu było wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności zawodowych poza granicami naszego kraju oraz rozwój umiejętności językowych. Młodzież, uczestnicząca w projekcie staży otrzymała nie tylko cenne certyfikaty ale, także umiejętności i doświadczenia zawodowe co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. 

Staże zagraniczne to szansa na praktyki zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach, posiadających rozwiniętą bazę warsztatową, stosujących zaawansowaną, innowacyjną, przyjazną środowisku technologię. Dzięki stażom, uczniowie rozwiną kompetencje twarde, a więc posiądą zestaw wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zadań. Staż zagraniczny, to także możliwość rozwinięcia kompetencji miękkich takich jak: kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na inne kultury, zdolności interpersonalne, tolerancja, umiejętność pracy w grupie.

Posiadanie kluczowych kompetencji takich jak wiedza, kwalifikacje i postawy ma fundamentalne znaczenie dla młodego człowieka, który będzie poszukiwał dostępu do rynku pracy.