Wspólne TAK dla poprawy funkcjonowania transportu na terenie Rzeszowskiego Obszaru Terytorialnego i Aglomeracji Rzeszowskiej

Wspólne TAK dla poprawy funkcjonowania transportu na terenie Rzeszowskiego Obszaru Terytorialnego i Aglomeracji Rzeszowskiej

Dziś (19.06.2024 r.) w sali sesyjnej Rzeszowskiego Ratusza swój udział podczas podpisania porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego miał także Powiat Rzeszowski. 

Podpisali go: Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa z gminami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W uroczystości gościnnie wzięli udział: Karol Ożóg – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Monika Jarosińska-Jedynak oraz dr Krzysztof Jarosz – Starosta Rzeszowski, który pogratulował podpisania porozumienia, którego sygnatariuszami będą jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF. 

Wydarzenie było okazją do rozmów o przyszłych uzgodnieniach z zakresu transportu powiatowego i wdrożenia rozwiązania jakim jest aglomeracja rzeszowska, która skupia się na następujących punktach:

– wprowadzeniu jednego biletu obowiązującego na wszystkie środki transportu zbiorowego,

– stworzeniu zintegrowanego rozkładu jazdy ułatwiającego przesiadki i planowanie podróży,

– promocji ekologicznego transportu,

– wsparciu dla inwestorów (przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów, którzy chcą rozwijać swoje działalności w naszym regionie),

– oraz ścisłej współpracy z sąsiednimi gminami i miastami.