Nowe drogowe inwestycje Powiatu Rzeszowskiego w Gminie Błażowa

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.  Wartość zadania: 13 927 815,27 zł. Na…

Kolejne przebudowy przejść dla pieszych w Powiecie Rzeszowskim

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1213R i Nr 1204R w miejscowości Przewrotne w obrębie Szkoły Podstawowej”. pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM a Przedsiębiorstwem MOLTER Sp. z.o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski   Wartość zadania:…

W Błażowej zostaną przebudowane przejścia dla pieszych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1422R i Nr 1421R w miejscowości Błażowa w obrębie Zespołu Szkół”. pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM a MG Infrastruktura Marian Wołczyk, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 18/105   Wartość zadania: 338…

Powiat Rzeszowski podpisał umowę na przebudowę drogi

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka w km od 0+000 do 0+945. pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, a Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik…