Zawiadomienie o czasowym zamknięciu mostu w miejscowości Mrowla

Fiirma REMOST Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,…

Scalanie gruntów wsi Nowy Borek

  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem…

Kolejny sukces inwestycyjny Powiatu Rzeszowskiego - rozbudowa łącznika autostrady Rzeszów - Północ, Etap I.

Końcem sierpnia 2023 roku zakończone zostaną prace przy I etapie rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ. Z samorządów uczestniczących w przedsięwzięciu największy ciężar finansowy przy realizacji inwestycji wziął na siebie Powiat Rzeszowski, który odpowiadał również za przygotowanie dokumentacji niezbędnej zarówno do prowadzenia…

Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie (28 lipca 2023 r.) odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, a STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Podpisana została umowa na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana, polegająca na rozbiórce…