Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego ROZBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE Numer projektu RPPK.05.02.00 -18-58/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.   Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna Działanie 5.2: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy…

Kolejna umowa na realizację inwestycji drogowej podpisana

   W poniedziałek 12 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą Stanisław Salabura Nadzory i Projektowanie  Budownictwa Lądowego  z siedzibą w Jarosławiu, na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej…

Rozbudowa drogi powiatowej Głogów Małopolski - Wysoka Głogowska - Jasionka

W dniu 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  została podpisana umowa pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie a firmą WOLMOST Sp. z o.o. w Rzeszowie  na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie…