Rozbudowa drogi powiatowej Głogów Małopolski - Wysoka Głogowska - Jasionka

W dniu 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  została podpisana umowa pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie a firmą WOLMOST Sp. z o.o. w Rzeszowie  na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie…