𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞𝐳̇𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭 𝐑𝐏 𝐧𝐚 𝟕𝟗. 𝐒𝐞𝐬𝐣𝐞̨ 𝐙𝐠𝐫𝐨𝐦𝐚𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐎𝐍𝐙

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego – przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w…