Program „Aktywny samorząd” wsparciem dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie kontynuuje w 2024 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w 2024 roku o dofinansowanie do: Modułu I – likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A –…