LIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Podczas dzisiejszej sesji przedstawiciele ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz Grzegorz Hydzik – dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie przedstawili informację w zakresie bieżącej działalności oraz planów rozwoju powyższych jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego, odpowiadając na wiele zadawanych podczas obrad sesji pytań. Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie…