Ogłoszenie dot. uchwał Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuję o wejście w życie następujących uchwał nr:  254/2625/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego, Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2023 r.   254/2626/23 w sprawie ogłoszenia…