NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTA- WOWYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest w elektronicznym systemie vEdukacja: https://podkarpacie.edu.com.pl, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby…