Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będący jednostką organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego informuje, że w dniach 21 i 22 czerwca 2023 roku odbędzie się  nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa) na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski można składać: w formie papierowej (osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem…