Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego dot. zabezpieczenia osuwiska w m. Kąkolówka

W dniu 16.06.2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz – Kąkolówka – Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”. Inwestorem jest Powiat Rzeszowski który…