Podpisanie umowy na wykonanie projektu budowlanego dot. zabezpieczenia osuwiska w m. Łubno

W dniu ( 16.06.2023 roku ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. “Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno – Nozdrzec w m. Łubno, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”. Inwestorem jest Powiat…