Podpisanie kolejnej umowy na remont drogi powiatowej

W dniu 13.06.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała-Zaczernie-Nowa Wieś w miejscowości Zaczernie” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.  Wartość zadania: 6 596 514,05 zł.…