XIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem „Potyczki Logiczne” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 5 grudnia 2023r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już XIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu…