Program Dotacyjny "Niepodległa" - edycja 2024

Wojewoda Podkarpacki zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego “Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywując pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej, aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury…