Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333Rw miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice”                                      …

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnikw km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.  Wartość zadania: 6 685 465,70 zł. Na…