Rocznica powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

O godz. 12:00 w kościele farnym w Rzeszowie odprawiono uroczysta Mszę Świętą w intencji NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny, która była częścią uczczenia kolejnej rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” powołanego w 1980 roku po fali sierpniowych strajków. Po Mszy Świętej pod krzyżem misyjnym złożono wiązanki oraz odmówiono modlitwę za…