Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego. Z budżetu Powiatu Rzeszowskiego udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z załącznikiem do uchwały: uchwała nr 259/2671/23 Ponadto ogłasza się uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej…

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu.

Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą nr 255/2636/23 z dnia 24.11.2023 r. ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2024 roku.  Wykaz organizacji pozarządowych, którym udziela się dotacji celowych na sfinansowanie zadania zlecone z…