Spotkanie Mikołajkowe w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie.

W poniedziałkowe popołudnie (4 grudnia 2023 r.) Dyrektor PCPR Agnieszka Gabrowska wraz z pracownikami Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie zorganizowali spotkanie mikołajkowe dla podopiecznych placówki, która jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego. Spotkanie z Mikołajem odbyło się w Wiejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji…