Strzelnica w Powiecie

Wirtualna Strzelnica w Świlczy jest już otwarta.18 grudnia 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.Inwestycja powstała dzięki dotacji, jaką gmina Świlcza pozyskała z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnica w Powiecie. W otwarciu strzelnicy udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i…