V Turniej Wiedzy "Matematycznie kreatywni"

Podlegające Powiatowi Rzeszowskiemu Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej po raz piąty organizuje turniej „Matematycznie kreatywni” kierowany do szkół podstawowych. Patronem jest Starosta Rzeszowski.  Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wiedzy i umiejętności z matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, motywowanie uzdolnionych uczniów, monitoring matematycznych uzdolnień uczniów.  Turniej wzorowany jest na popularnym…