Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia na rzecz kierowanego przez społeczność zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania partycypacyjnego

Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia, opracowana w ramach projektu pt. „ CE0100083 Central Mountains- Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej” jestem jednym z efektów współpracy partnerów projektu z 7 państw europejskich. Potrzeba opracowania strategii wynikała z głównych wyzwań terytorialnych obszarów górskich uwzględnionych w…