Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

        W dniu 23 czerwca 2023r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu podsumowała działalność dydaktyczno –…