𝐏𝐨𝐦𝐚𝐠𝐚𝐦𝐲, 𝐰𝐬𝐩𝐢𝐞𝐫𝐚𝐦𝐲, 𝐝𝐚𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐧𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞𝐣𝐞… Ż𝐨𝐧𝐤𝐢𝐥𝐨𝐰𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞𝐢! 𝐚𝐤𝐜𝐣𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐊𝐨ł𝐚 „𝐂𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬” 𝐳 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨ł𝐮 𝐒𝐳𝐤𝐨́ł 𝐙𝐚𝐰𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢𝐦. 𝐊𝐚𝐫𝐝. 𝐒. 𝐖𝐲𝐬𝐳𝐲𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐃𝐲𝐧𝐨𝐰𝐢𝐞

Kampania Pola Nadziei jest ogólnoświatową akcją zbierania funduszy na rzecz ludzi ciężko chorych objętych opieką hospicyjną. Symbolem akcji jest kwiat żonkila- międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczanie chorych. Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, działające pod opieką ks. Dominika Majchrowicza i Pani Karoliny Bal w dniu 28 kwietnia…